Бағдарламаланатын логикалық IC

Бағдарламаланатын логикалық құрылғы (PLD) - қайта құрастырылған цифрлық схеманы құру үшін пайдаланылатын электрондық компонент.

Top