Драйвер IC

Драйвер IC құрамына автокөлік жетегі, жарық диоды драйвері және дисплей драйвері IC кіреді.

Top