Күшейткіш IC

Аудио күшейткіш IC, соның ішінде D класы, кірістірілген құлақаспап күшейткіштері, динамик күшейткіштері, дыбыс күшейткіштері, желілік драйверлер немесе қабылдағыштар және смарт күшейткіштер.

Top